Published on

IHSAN 8? something – new project by Saliha Mulaosmanović

Authors
  • Name
    Haris Custo

Od kada je Salih Mulaosmanovic prvi put vidio sektor Puž (originalnog naziva Šube) nije ni shvatio da će mu on biti inspiracija za kreiranje cijelog penjališta u Blagaju, ispresječenih hiking staza i niza via ferrata. Srećom Adnan Đuliman je zabilježio taj dan, gdje možete vidjeti dobar dio kanjona kako je izgledao:

Nakon 4 godine rada na pristupu i osiguranju sektora Puž, izbušen je prvi projekat radnog naziva IHSAN.

Evo šta Salih kaže o smjeru:
Radi se izrazito prevjesnom 20 metarskom smjeru, ugao prevjesa i razvedenost nude sex svakom penjaču ovog nivoa. Ovo je prvi smjer koji sam izbušio za svoj ćeif i dug je put bio da dođe do ovog. Projekat je radnog imena “Ihsan” i ime sve govori. Ekstenzija slijedi cim popnem monstruma 🙂 …
Projekat je otvoren jer nema kod Babe crvenih trakica, uživajte peace and love <3 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *