Published on

IHSAN 8? something – new project by Saliha Mulaosmanović

Od kada je Salih Mulaosmanovic prvi put vidio sektor Puž (originalnog naziva Šube) nije ni shvatio da će mu on biti inspiracija za kreiranje cijelog penjališta u Blagaju, ispresječenih hiking staza i niza via ferrata. Srećom Adnan Đuliman je zabilježio taj dan, gdje možete vidjeti dobar dio kanjona kako je izgledao:

Nakon 4 godine rada na pristupu i osiguranju sektora Puž, izbušen je prvi projekat radnog naziva IHSAN.

Evo šta Salih kaže o smjeru:
Radi se izrazito prevjesnom 20 metarskom smjeru, ugao prevjesa i razvedenost nude sex svakom penjaču ovog nivoa. Ovo je prvi smjer koji sam izbušio za svoj ćeif i dug je put bio da dođe do ovog. Projekat je radnog imena “Ihsan” i ime sve govori. Ekstenzija slijedi cim popnem monstruma 🙂 …
Projekat je otvoren jer nema kod Babe crvenih trakica, uživajte peace and love <3 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *