Bolting Weekend 2018

Sportsko Penjački Klub Blagaj i Omladinski klub Novi Val organiziraju četvrti po redu Blagaj Bolting Weekend 2018, u periodu od 23.  – 25. Marta 2018 god. Za ovu godinu smo odredili 2 sektora koja planiramo opremati, Vučije Točilo i Šube   Lokalitet u Blagaju karakteriše kanjon cca 1000 m. kroz koji je napravljena Via ferrata kojom […]