IHSAN 8? something – new project by Saliha Mulaosmanović

Od kada je Salih Mulaosmanovic prvi put vidio sektor Puž (originalnog naziva Šube) nije ni shvatio da će mu on biti inspiracija za kreiranje cijelog penjališta u Blagaju, ispresječenih hiking staza i niza via ferrata. Srećom Adnan Đuliman je zabilježio taj dan, gdje možete vidjeti dobar dio kanjona kako je izgledao: Nakon 4 godine rada […]